perjantai 8. toukokuuta 2009

1986


”Kuopiossa paljastettiin vuonna 1986 Pushkin-patsas. Sen tausta on mielenkiintoinen. Jotkut ovat saaneet Kuopiossa ajatuksen lahjoittaa Pihkovaan Kekkos-patsas ja Kuopioon olisi tullut Lenin-patsas. Torpedoin tämän ajatuksen Isabella Zhuravljovan kanssa Leningrad-Pihkova välillä ilman tulkkeja ja ehdotin Pushkin-Sibelius vaihtoa, joka sitten toteutuikin.”

(Kansliasihteeri Heikki Viitala Uutis-Kukko 25.10.2001, s. 9)

"Kuopio was unveiled in 1986, Pushkin statue. Its background is interesting. Some people have had the idea of Kuopio donate Pskov Kekkosen-statue, Kuopio should become the Lenin statue. Torpedo this idea Isabella Zhuravljovan of Leningrad, Pskov, between the interpreters and I suggested Pushkin Sibelius-exchange, which was then a reality. "

(Cabinet Secretary Heikki Viitala News Kukko 25.10.2001, p. 9)